2018-08-27 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/73ce32cc-f998-43ee-94ba-8593b5c33881/download/2018-08-27_station_daily_average.csv

2018-08-27 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2018-08-27 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-08-27 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit