2020-12-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/72be7500-28e5-48c7-8f57-cc07a445111d/download/2020-12-05_station_daily_average.xlsx

2020-12-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 13 Janar, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-12-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-12-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit