2021-02-18 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/7232cfe8-b230-49df-b64c-298bf95fded5/download/2021-02-18_station_daily_average.xlsx

2021-02-18 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 19 Shkurt, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-02-18 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-02-18 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit