2021-06-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/704e9cd9-f9f6-4248-8168-e0fb0f199dd1/download/2021-06-23_station_daily_average.xlsx

2021-06-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 24 Qershor , 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-06-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-06-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit