2018-12-25 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/6de668f7-bb91-46ff-a6fb-792d069f3702/download/2018-12-25_station_daily_average.xlsx

2018-12-25 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2018-12-25 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-12-25 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit