2021-09-11 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/6db9260e-0328-4b05-a773-d2d2e4fefc42/download/2021-09-11_station_daily_average.xlsx

2021-09-11 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 12 Shtator, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-09-11 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-09-11 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit