2020-12-29 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/6d10864a-7d6e-46bc-847a-f541ca5e1181/download/2020-12-29_station_daily_average.xlsx

2020-12-29 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 13 Janar, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-12-29 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-12-29 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit