2021-04-12 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/6d09cbb9-a19b-4fc9-9b23-fcbc13c5edbe/download/2021-04-12_station_daily_average.csv

2021-04-12 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 27 Prill, 2021
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca License not specified
Emri 2021-04-12 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-04-12 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit