2021-05-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/6adf0f2b-7627-4bf1-b51f-48c8a233de2c/download/2021-05-23_station_daily_average.xlsx

2021-05-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 24 Maj, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-05-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-05-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit