2020-11-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/6ab5df43-4fa5-4a10-b941-45a57c8fc9bc/download/2020-11-07_station_daily_average.xlsx

2020-11-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Nëntor, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-11-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-11-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit