2018-05-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/694bd05e-4d81-4bfe-8a10-6c146301788f/download/2018-05-22_station_daily_average.xlsx

2018-05-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 7 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2018-05-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-05-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit