2021-06-06 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/66e57a9a-c04a-472c-b0a5-5b37f00a3e3c/download/2021-06-06_station_daily_average.xlsx

2021-06-06 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Qershor , 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-06-06 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-06-06 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit