2019-06-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/623a8c64-2300-4c93-a6c6-33847d36957d/download/2019-06-23_station_daily_average.xlsx

2019-06-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2019-06-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2019-06-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit