2018-08-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/60b245ad-cab7-4184-9289-876eef5de244/download/2018-08-03_station_daily_average.xlsx

2018-08-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2018-08-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-08-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit