2020-07-19 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/5fa87b16-3b54-495e-a4b1-557eccfd921e/download/2020-07-19_station_daily_average.xlsx

2020-07-19 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 22 Korrik, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-07-19 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-07-19 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit