2019-09-28 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/5eff2a4b-adb6-4a49-8b05-8f5768534c1e/download/2019-09-28_station_daily_average.csv

2019-09-28 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca License not specified
Emri 2019-09-28 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2019-09-28 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit