2021-07-10 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/56986e95-89a7-44be-9c82-6215f95b059d/download/2021-07-10_station_daily_average.xlsx

2021-07-10 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 11 Korrik, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-07-10 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-07-10 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit