2020-04-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/557bff1c-9fd7-4b29-9cd7-e87ce2da2a68/download/2020-04-23_station_daily_average.xlsx

2020-04-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-04-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-04-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit