2018-12-06 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/530c93a9-d44d-414e-9c9c-f14d7cdf0ecc/download/2018-12-06_station_daily_average.xlsx

2018-12-06 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2018-12-06 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-12-06 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit