2021-03-24 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/5184c1fa-6ac4-48b3-8968-d643f6bde289/download/2021-03-24_station_daily_average.xlsx

2021-03-24 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 25 Mars, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-03-24 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-03-24 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit