2020-06-13 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/511ea1da-80b3-4298-90a4-5477b8783ad7/download/2020-06-13_station_daily_average.xlsx

2020-06-13 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 10 Korrik, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-06-13 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-06-13 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit