2020-02-10 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/4f42c4de-f785-4c18-b797-185dc3a917e2/download/2020-02-10_station_daily_average.xlsx

2020-02-10 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-02-10 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-02-10 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit