2020-11-12 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/4b332f3c-8701-49d0-9a0c-4d59da50fa6f/download/2020-11-12_station_daily_average.xlsx

2020-11-12 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 13 Nëntor, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-11-12 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-11-12 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit