2021-05-20 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/47baaf6f-41b3-4838-a2cc-42b3dc74dc31/download/2021-05-20_station_daily_average.xlsx

2021-05-20 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 21 Maj, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-05-20 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-05-20 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit