2018-09-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/437cf3ad-aa06-45b2-8afc-d4be6c306dc3/download/2018-09-22_station_daily_average.csv

2018-09-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca Asnjë Licencë e ofruar
Emri 2018-09-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-09-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit