2020-10-10 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/434b6c30-55de-438e-ab54-d7e64fef601e/download/2020-10-10_station_daily_average.xlsx

2020-10-10 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 20 Tetor, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-10-10 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-10-10 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit