2020-07-31 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/3ec8d7c7-6e98-4482-a2f1-bcbed76af1dd/download/2020-07-31_station_daily_average.csv

2020-07-31 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 1 Gusht, 2020
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca License not specified
Emri 2020-07-31 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-07-31 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit