2021-06-15 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/3c9e448e-06d5-40b1-8013-04c0f21f7daa/download/2021-06-15_station_daily_average.xlsx

2021-06-15 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 16 Qershor , 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-06-15 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-06-15 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit