2021-04-15 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/3bff9ffe-83ec-444f-9639-3a1b2b6c62f5/download/2021-04-15_station_daily_average.xlsx

2021-04-15 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 27 Prill, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-04-15 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-04-15 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit