2018-11-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/3bfdf31b-970c-4d5b-a591-d72bbc2e527f/download/2018-11-01_station_daily_average.xlsx

2018-11-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2018-11-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-11-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit