2019-09-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/3b6b13fd-d6af-4384-87be-e531e5a0d300/download/2019-09-03_station_daily_average.xlsx

2019-09-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2019-09-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2019-09-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit