2020-07-11 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/3b4eec9e-b0b6-48c3-bae1-5f12cc16895a/download/2020-07-11_station_daily_average.xlsx

2020-07-11 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 12 Korrik, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-07-11 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-07-11 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit