2018-06-21 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/3b2be3c3-f1f9-4003-9cf7-413498d1c599/download/2018-06-21_station_daily_average.csv

2018-06-21 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 7 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2018-06-21 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-06-21 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit