2021-03-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/3b059092-14f7-4ad4-9f3f-dcac9367d68a/download/2021-03-04_station_daily_average.xlsx

2021-03-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 5 Mars, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-03-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-03-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit