2018-07-24 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/38aa77f8-ec90-4d41-bcd9-a95f405d4389/download/2018-07-24_station_daily_average.xlsx

2018-07-24 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 7 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2018-07-24 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-07-24 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit