2020-04-17 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/381fbaf6-300a-4875-8e84-a28f5049b1e6/download/2020-04-17_station_daily_average.xlsx

2020-04-17 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-04-17 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-04-17 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit