2018-07-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/37dcfe5a-cf88-43a7-8f58-6ed1d2080645/download/2018-07-01_station_daily_average.csv

2018-07-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 7 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2018-07-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-07-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit