2018-06-10 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/36c0e7b0-24bd-4079-b1d9-3c480e089d79/download/2018-06-10_station_daily_average.xlsx

2018-06-10 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 7 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2018-06-10 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-06-10 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit