2019-10-31 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/369c6abb-cdcc-4b00-9792-0df309c3568f/download/2019-10-31_station_daily_average.xlsx

2019-10-31 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2019-10-31 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2019-10-31 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit