2020-02-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/3554be65-e0ad-4bb6-8b88-caf58d23a136/download/2020-02-03_station_daily_average.xlsx

2020-02-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-02-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-02-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit