2021-06-13 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/34103779-610f-4b25-96a7-a2ee59c48d30/download/2021-06-13_station_daily_average.xlsx

2021-06-13 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 14 Qershor , 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-06-13 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-06-13 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit