2021-07-19 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/33ca5471-5ddf-4f50-b6bf-48f7b9bd148b/download/2021-07-19_station_daily_average.xlsx

2021-07-19 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 20 Korrik, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-07-19 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-07-19 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit