2021-04-02 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/304462cd-7f3e-40b5-b8d3-85cc6aa5b23c/download/2021-04-02_station_daily_average.csv

2021-04-02 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 3 Prill, 2021
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca License not specified
Emri 2021-04-02 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-04-02 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit