2021-02-08 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/2f733472-db30-478f-b4a6-a212cf7e747e/download/2021-02-08_station_daily_average.csv

2021-02-08 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 9 Shkurt, 2021
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-02-08 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-02-08 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit