2018-07-27 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/2e8abe0a-b8b3-416b-99b5-8f0a6cf1cbc9/download/2018-07-27_station_daily_average.csv

2018-07-27 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca License not specified
Emri 2018-07-27 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-07-27 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit