2020-08-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/2e19401f-b4a3-4ea1-a28b-9a511934357a/download/2020-08-04_station_daily_average.xlsx

2020-08-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 5 Gusht, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-08-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-08-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit