2021-08-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/2b2f5643-e493-4cb9-b568-5dc2b7b28824/download/2021-08-03_station_daily_average.csv

2021-08-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 4 Gusht, 2021
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca License not specified
Emri 2021-08-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-08-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit