2020-11-20 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/2ae9ad08-a0d7-46db-8661-076403764444/download/2020-11-20_station_daily_average.xlsx

2020-11-20 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 21 Nëntor, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-11-20 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-11-20 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit