2020-06-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/29f28ca6-2cf6-44ef-8be2-07b965298ca3/download/2020-06-03_station_daily_average.xlsx

2020-06-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 4 Qershor , 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-06-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-06-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit