2020-11-18 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/29516213-8d30-431d-915a-816190a21ad8/download/2020-11-18_station_daily_average.csv

2020-11-18 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 19 Nëntor, 2020
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-11-18 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-11-18 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit